Aktualizace - 23. července 2019

Vážení přátelé pomníčků Jizerských hor,
do hudebního souboru klasické hudby z Liberce hledáme dobrého hráče či hráčku na klávesové nástroje pro hru varhanních a klavírních partů.
Zkoušíme nepravidelně (nepříliš často) v Liberci - soboty dopoledne, neděle odpoledne.
Kontakt pro případného zájemce: telefon: 606 609 750 , mail: kristyna.stoklasova@stovi.info
Podrobnosti o souboru zde
Jizerské hory jsou místo, pro něž je charakteristické mnoho pomníčků vztahujících se k různým událostem života, které se zde staly. Jsou to události především tragické, některé ale také úsměvné. Nejvýstižněji to vyjádřil jeden z členů větší turistické skupiny, kterou jsme potkali na jaře 2004 u Wenzerichova pomníčku. Turisté nepocházeli z blízkosti Jizerských hor a jeden z nich po vyzvídání o tomto konkrétním pomníčku řekl : "Mapa Jizerských hor je hrozný čtení, všude samá smrt a samej kříž, to v žádný jiný mapě není".
Při toulkách Jizerkami na mnohé pomníčky jen tak narazíme, aniž je hledáme, v opačném případě dá občas dost námahy některý konkrétní najít, pokud jsme se k tomu odhodlali. To se nám již stalo mnohokrát.

Jizerské hory jsou zákonem vyhlášeny jako Chráněná krajinná oblast. Kromě této základní ochrany jsou v Jizerských horách však ohraničena i území s vyšším stupněm ochrany. Jsou to Národní přírodní rezervace, Přírodní rezervace a Přírodní památky. Těchto území je celkem více jak třicet. Jelikož mnohé pomníčky uvedené v této prezentaci se vyskytují i v takovýchto lokalitách, dovolujeme si společně se Správou CHKO Jizerské hory se sídlem v Liberci, U jezu 10 vyjádřit přesvědčení, že se nejen při hledání pomníčků budeme všichni v našich Jizerkách chovat tak, abychom přispěli k tomu, že si je udržíme hezké se všemi cennostmi, které se v nich nacházejí.Upozornění
Od spuštění tohoto webu uplynulo již několik let. Za tu dobu došlo v krajině k velmi podstatným změnám, proto některé fotografie "začlenění pomníčku do krajiny a naváděcí foto" již nemusejí odpovídat současnému stavu. Rovněž velmi podstatný je fakt, že některé značené turistické cesty byly přeznačeny na jinou barvu. Tento nesmyslný počin změny něčeho výborně fungujícího do doby přeznačení může způsobit lidem vybaveným staršími turistickými mapami značné komplikace v orientaci v Jizerských horách - a to včetně zabloudění.


© Josef Stoklasa. Všechna práva vyhrazena.
http://stovi.info/pomnicky
Všechny uvedené fotografie a mapky v této prezentaci jsou naším výhradním majetkem a nesouhlasíme s jejich dalším použitím v jakékoli podobě a jakýmkoli dalším publikovatelem bez našeho souhlasu.
Děkujeme, že respektujete autorský zákon.