Aktualizace - 26. května 2019


Jizerské hory jsou místo, pro něž je charakteristické mnoho pomníčků vztahujících se k různým událostem života, které se zde staly. Jsou to události především tragické, některé ale také úsměvné. Nejvýstižněji to vyjádřil jeden z členů větší turistické skupiny, kterou jsme potkali na jaře 2004 u Wenzerichova pomníčku. Turisté nepocházeli z blízkosti Jizerských hor a jeden z nich po vyzvídání o tomto konkrétním pomníčku řekl : "Mapa Jizerských hor je hrozný čtení, všude samá smrt a samej kříž, to v žádný jiný mapě není".
Při toulkách Jizerkami na mnohé pomníčky jen tak narazíme, aniž je hledáme, v opačném případě dá občas dost námahy některý konkrétní najít, pokud jsme se k tomu odhodlali. To se nám již stalo mnohokrát.

Jizerské hory jsou zákonem vyhlášeny jako Chráněná krajinná oblast. Kromě této základní ochrany jsou v Jizerských horách však ohraničena i území s vyšším stupněm ochrany. Jsou to Národní přírodní rezervace, Přírodní rezervace a Přírodní památky. Těchto území je celkem více jak třicet. Jelikož mnohé pomníčky uvedené v této prezentaci se vyskytují i v takovýchto lokalitách, dovolujeme si společně se Správou CHKO Jizerské hory se sídlem v Liberci, U jezu 10 vyjádřit přesvědčení, že se nejen při hledání pomníčků budeme všichni v našich Jizerkách chovat tak, abychom přispěli k tomu, že si je udržíme hezké se všemi cennostmi, které se v nich nacházejí.Upozornění
Od spuštění tohoto webu uplynulo již několik let. Za tu dobu došlo v krajině k velmi podstatným změnám, proto některé fotografie "začlenění pomníčku do krajiny a naváděcí foto" již nemusejí odpovídat současnému stavu. Rovněž velmi podstatný je fakt, že některé značené turistické cesty byly přeznačeny na jinou barvu, proto jejich barvy v mapkách nemusejí odpovídat skutečnosti. Tento nesmyslný počin změny něčeho výborně fungujícího do doby přeznačení (jistě na základě legislativy EU) může způsobit lidem vybaveným staršími turistickými mapami značné komplikace v orientaci v Jizerských horách - a to včetně zabloudění.


© Josef Stoklasa. Všechna práva vyhrazena.
http://stovi.info/pomnicky
Všechny uvedené fotografie a mapky v této prezentaci jsou naším výhradním majetkem a nesouhlasíme s jejich dalším použitím v jakékoli podobě a jakýmkoli dalším publikovatelem bez našeho souhlasu.
Děkujeme, že respektujete autorský zákon.